Bydlení na kolečkách

Pokud někdo zaslechne tento termín, zpravidla se mu vybaví dva obrázky. Buď je to tradiční rekreační karavan, tak, jak je na něj zvyklý z vlastní zkušenosti, nebo od pohledu, či z filmů, nebo pak, ve druhé variantě, ještě taky maringotka. Klasické obydlí cirkusových umělců, provozovatelů pouťových atrakcí, případně kočovných národů, které vyměnily staré dobré kryté vozy za poněkud modernější a pohodlnější variantu. To ale není jediný možný obsah tohoto pojmu. Pojďme si o něm říct něco víc.

Opravdový baráček

I když karavany a maringotky jsou nadneseně řečeno také „baráčky na kolečkách“, je to přece jen malé provizorium. mobilní domy jsou naproti tomu kvalitativně zcela jiná dimenze, Je to opravdové plnohodnotné bydlení, jako například v chatě, menším stavení, pouze nejsou pevně spojeny se zemí, ale umístěny na podvozku.